Získaná ocenění

Národní cena za společenskou odpovědnost 2019

Rada kvality České republiky každoročně vyhlašuje Národní ceny za kvalitu a společenskou odpovědnost. V letošním roce byly prestižní ocenění nejlepším firmám předány 26. listopadu 2019 ve Španělském sále Pražského hradu. Významného ocenění se dostalo společnosti Technické služby Opava s.r.o., která získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost, ocenění “Společensky odpovědná organizace II. stupně” a mezinárodní certifikát “Committed to Sustainability” se dvěma hvězdami a byla zařazena do mezinárodní databáze EFQM.

Ocenění převzali ve Španělském sále Pražského hradu, ředitel společnosti Ing. Jan Hazucha a provozně-technický náměstek Ing. Martin Girášek.

Národní ceny Rady kvality České republiky přispívají ke zvýšení důvěryhodnosti firem a institucí a posilování jejich konkurenceschopnosti. Je pro organizace významnou příležitostí k nezávislému a objektivnímu hodnocení jejich činností, efektivity, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality a přispívají k lepší konkurenceschopnosti. Součástí získaného ocenění je externí nezávislá Zpráva hodnotitelé, což představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a případných oblastí pro zlepšení včetně bodového hodnocení.

Na slavnostním večeru byli vyhlášeni a oceněni i vítězové Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. Hodnotí se úroveň zavedení konceptu a vyspělost společenské odpovědnosti. Tento model byl vytvořen Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a Organizací spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění společenské odpovědnosti a to jako základu a součásti podnikání v 21. století v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.

 • Committed to Sustainability
 • Společensky odpovědná organizace II. stupně 2019
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018

Na slavnostním večeru v multifunkční hale GONG v Dolních Vítkovicích, byly v úterý 14. května 2019 oceněny nejlepší firmy a organizace v rámci „10. jubilejního ročníku Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018“.

Významného ocenění se v této národní soutěži dostalo opavské firmě Technické službyOpava s.r.o., která po dvou letech opět zvítězila v kategorii „Podnikatelské subjekty do 250 zaměstnanců“. Cenu pro vítěze převzal z rukou hejtmana kraje prof. Ivo Vondráka ředitel společnosti Ing. Jan Hazucha společně s provozně – technickým náměstek Ing. Martinem Giráškem.

Jak ceny za společenskou odpovědnost, tak ceny kvality se rok od roku těší větší pozornosti, což se odráží také v množství přihlášených subjektů, jejichž počet roste. Jde o jediné soutěže, které účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

CSR nic nenařizuje, do ničeho nenutí. Říká, jak můžete dělat věci jinak a lépe, abyste mohli dosáhnout lepších výsledků. Je to směr, který klade důraz na změnu orientace organizací z krátkodobých na dlouhodobé cíle.

 

Technické služby Opava s.r.o.

Vyhráli už cenu hejtmana kraje dvakrát a to v roce 2015 a 2016. Jsou držiteli „Národní ceny za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ za rok 2015 a 2017, a to v kategorii Malý a střední podnik. Tyto Ceny obdrželi v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu. Společnost byla založena Městem Opava v roce 1995. Dnes má osm provozoven, kterými zajišťuje správu a údržbu majetku Statutárního města Opavy, zajišťuje také služby pro občany a podnikatele v Opavě. Klade vysoký důraz na požadavky a potřeby zaměstnanců. Při péči o lidský potenciál je jim velkým vzorem Tomáš Baťa, jehož jedno z hesel zní: „Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti“.

 

https://www.msk.cz/cz/verejnost/osobnosti-moravskoslezskeho-kraje-se-stal-jiri-michalek--i-diky-nemu-se-region-pysni-dolnimi-vitkovicemi-128892/

https://polar.cz/porady/spolecenska-odpovednost/spolecenska-odpovednost-18-05-2019-18-14

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně za rok 2017

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, konaném pod záštitou prezidenta republiky, byly v úterý 28. listopadu 2017 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

Významného ocenění se v této národní soutěži dostalo opavské firmě Technické služby Opava s.r.o., která po dvou letech zvítězila v „Ceně za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ za rok 2017, a to v kategorii Malý a střední podnik. Cenu pro vítěze programu Podnikáme odpovědně převzal provozně – technický náměstek Ing. Martin Girášek spolu s ředitelem společnosti Ing. Janem Hazuchou.

Vyhlášení 3. ročníku Ceny za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ proběhlo v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu.

Tato velkolepá událost představuje vyvrcholení poslední části roku, která pod listopadovými akcemi v rámci „Listopadu – Měsíce kvality“ skrývá desítky odborných setkání, seminářů, konferencí a především také vyhlášením soutěží a projektů, které Rada kvality ČR každoročně zastřešuje.

Cena za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“ jako součást Národní politiky kvality, představuje významný nástroj, jehož prostřednictvím Rada kvality ČR podporuje úsilí a motivuje malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky k odpovědnému a udržitelnému způsobu podnikání.

Národní ceny kvality ČR, se rok od roku těší větší pozornosti. To se odráží také v množství přihlášených subjektů, jejichž počet roste. Jde totiž o jedinou soutěž, která účastníkům prokazatelně přináší lepší kvalitu řízení, produktivitu, vyšší efektivitu, konkurenceschopnost a nárůst zisku,“ sdělil na tiskové konferenci předseda Rady kvality ČR Robert Szurman.

 

O slavnostní události a udílení cen informoval Národní informační portál:

http://narodniportal.cz/3-rocnik-ceny-za-spolecenskou-odpovednost-podnikame-odpovedne-zna-sve-viteze/

http://narodniportal.cz/udileni-narodnich-cen-ve-spanelskem-sale/

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • oceneni-1
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016

Zástupci Technických služeb Opava s.r.o. ( TSO) převzali 16. května v ostravském Provoze Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic „Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2016". Společnost zvítězila v kategorii Podnikatelský sektor - firmy do 250 zaměstnanců.

V oblasti společenské zodpovědnosti se firmě daří, obhájila totiž prvenství za rok 2015. Za ten se stala i držitelkou Národní ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně v kategorii Malý a střední podnik.

„Společenská odpovědnost je jakási vyšší forma slušného chování k zákazníkům, k přírodě, k okolí. Znamená to, že se organizace nesoustřeďuje jen na zisk, ale i na environmentální a společenské aspekty své činnosti. Společenská odpovědnost firmy je v zájmu podniku samotného – zvyšuje totiž produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobou konkurenční úroveň,“ vysvětlil provozně-technický náměstek TSO Martin Girášek, který se předávání ceny zúčastnil společně s ředitelem Janem Hazuchou. Ten řekl, že si ocenění nesmírně váží a dodal: „Na cestu společenské odpovědnosti jsme se vydali před čtyřmi lety. O tom, že to děláme docela dobře, svědčí i ocenění, která jsme obdrželi. Ta patří nejen naší společnosti, ale i všech našim zaměstnancům, za což jim velmi děkuji.“

 • IMG1320
 • JZ1929
 • JZ1996
 • logo1
 • logo2
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015

Společnost Technické služby Opava s.r.o. převzala dne 5.4.2016 v Clarion Congress Hotelu Ostrava z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka "Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2015". Společnost zvítězila v kategorii Podnikatelský sektor, firmy do 250 zaměstnanců.

Technickým službám Opava s.r.o. se tak dostalo dalšího významného ocenění poté, co se staly v listopadu minulého roku vítězem "Národní ceny za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně v kategorii Malý a střední podnik".

Společenská odpovědnost organizací je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.
Společenská odpovědnost je totiž jakási vyšší forma slušného chování, slušného k zaměstnancům, k zákazníkům, k přírodě, k okolí. To znamená, že organizace se soustřeďuje nejen na zisk, ale i na environmentální a společenské aspekty své činnosti. 
Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců, přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a zároveň může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranami včetně veřejnosti nebo místních komunit.

Výsledky na stránkách Moravskoslezského kraje.

 • IMG 7391m
 • IMG 7393m
 • IMG 7404m
 • IMG 7408
 • IMG 7409
 • logoimage002
 • logoimage004
Cena za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně za rok 2015

Na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu byly v úterý 24. listopadu 2015 oceněny nejlepší firmy a organizace v programech Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost.

S přijetím vládního Národního akčního plánu společenské odpovědnosti (CSR) v loňském roce konečně začalo akcelerovat i dění v oblasti korektního podnikání, budování pozitivního vztahu firem ke společnosti a v dodržování principů udržitelného rozvoje. Významnou součástí tohoto plánu je i „Program Národní ceny za společenskou odpovědnost“, který oceňuje firmy, které v této oblasti uspěly. Význam CSR roste v celém světě a má stoupající vliv nejen na plnění zásad udržitelného rozvoje.

Významného ocenění se v této národní soutěži dostalo opavské firmě Technické služby Opava s.r.o., která zvítězila v „Ceně za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ za rok 2015, a to v kategorii Malý a střední podnik. V úterý 24.11.2015 na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu, konaném pod záštitou prezidenta republiky, převzal provozně - technický náměstek opavských technických služeb, Ing. Martin Girášek, spolu s ředitelem společnosti Ing. Janem Hazuchou, ocenění pro vítěze programu Podnikáme odpovědně.

„Cena za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ oceňuje podnikatele, kterým je odpovědné podnikání naprosto přirozené a jejich odpovědné chování pozitivně ovlivňuje ostatní organizace, ale i samotné spotřebitele. Být společensky odpovědnou firmou je v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců, přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu a zároveň může organizaci přinést zlepšení z hlediska řízení rizik, úspor nákladů, vztahů se zákazníky, zaměstnanci a ostatními zainteresovanými stranamivčetně veřejnosti nebo místních komunit.

Na konferenci Podnikáme odpovědně, pořádané následující den Asociací společenské odpovědnosti v bloku určeném pro vítěze soutěže, prezentoval náměstek Girášek společnost Technické služby Opava a její plány do budoucna, zároveň tak technické služby propagovali a zviditelnili Statutární město Opava a region, do kterého společnost neodmyslitelně patří.

O slavnostní události informoval také web www.novinky.cz.

 • 20151124 190247 0275 narodni cena kvality
 • 20151124 190533 0285 narodni cena kvality
 • 20151124 192454 0417 narodni cena kvality
 • 20151124 194250 0523 narodni cena kvality
 • 20151124 194252 0525 narodni cena kvality
 • 20151124 203314 0861 narodni cena kvality
 • 20151124 205650 1027 narodni cena kvality
 • 20151124 210807 1075 narodni cena kvality
 • cena
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2014

Společnost je držitelem Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2014 a bylo jí uděleno Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální.

 • Cena hejtmana
Zvláštní cena za příkladnou péči o historickou a kulturní památku

Společnost získala v soutěži Hledáme top aqua zařízení 2014 Zvláštní cenu za příkladnou péči o historickou a kulturní památku.

 • Top Aqua 2014
Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2013

Společnost je držitelem Čestného uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti.

 • Cena hejtmana 2013
Národní cena za společenskou odpovědnost 2020

 

Ilustrační obrázek

 Druhé místo v prestižní Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost získaly Technické služby Opava. Jubilejní 20. ročník soutěže měl čtyři hlavní kategorie, tj. národní ceny: za kvalitu v programu EXCELENCE, za kvalitu v programu START PLUS, za společenskou odpovědnost a za kvalitu v rodinném podnikání. Ceny s mezinárodním rozměrem získali podnikatelé a organizace z veřejného sektoru na základě modelu EFQM. Tedy na základě posouzení toho, jak kvalitně plní potřeby a očekávání zákazníků, klientů a zaměstnanců a jak jsou efektivní, produktivní a inovativní.

Technické služby Opava se opakovaně umístily na předních místech v této prestižní celostátní soutěži. Svědčí to o jejich výborné práci, kterou odvádí jak management této městské společnosti, tak i zaměstnanci. Gratuluji jim za ocenění jejich práce, které si velmi vážíme,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Národní ceny kvality se každoročně udělují ve více než osmdesáti zemích světa. Hodnocení zvenku firmám napoví, zda jsou na správné cestě k vynikajícím výsledkům, jak si stojí v českém konkurenčním prostředí a zda mají potenciál zlepšit se a rozvíjet. Do soutěže se přihlásilo celkem 71 organizací, uděleno bylo 28 cen, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových a vyhlášeni byli 3 absolutní vítězové. Vyhlášení ročníku 2020 se konalo v reprezentačních prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu s tím, že událost bylo možné sledovat také online. Akce měla záštitu prezidenta ČR, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády.

Národní ceny ČR mají víc než dvacetiletou tradici. Během ní se ocenění stala nedílnou součástí Národního programu kvality. Významně totiž pomáhají naplňovat filozofii a systémový přístup nejen ke kvalitě, ale také ke společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Pomáhají soukromým společnostem, státní správě a místní samosprávě na cestě k excelenci, společenské odpovědnosti a udržitelnosti.