ikona osvetleni

středisko
Veřejné osvětlení

vedoucí
Jaromír Baroň

adresa
Těšínská 71, 746 01 Opava

telefon
553 759 118, hlášení poruch VO: 606 710 419

e-mail
vo@tsopava.cz

OSVĚTLENÍ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ a světelně řízené křižovatky přispívají k bezpečnému životu občanů ve městě. Provozovna pečuje o veřejné osvětlení města Opavy a městských částí v počtu cca 6.750 tis. světelných zdrojů na 6.019 světelných místech, přičemž se tento počet každoročně zvyšuje. Dále pečuje o 10 světelně řízených křižovatek, 3 světelně řízené přechody pro chodce, 196 světelných těles Zebra na 122 nasvětlených přechodech pro chodce, 38 slavnostních nasvětlení budov a stromů, čítající 201 světelných těles.

Dále zajišťuje, instaluje a udržuje vánoční osvětlení města, kdy zejména v centru a na hlavních výpadovkách instaluje na sloupy veřejného osvětlení celkem 251 prvků s vánočními motivy, součástí vánoční výzdoby je také každoročně nazdobení a nasvětlení vánočních stromů.

Veřejné osvětlení ve městě Opava je monitorováno a dálkově řízeno z centrálního dispečinku provozovny, v areálu společnosti na ulici Těšínské a stejně tak jsou z tohoto dispečinku monitorovány světelně řízené křižovatky. Velmi rychlé odstraňování poruch na veřejném osvětlení ohrožujících zdraví občanů (dochází k nim v důsledku vandalismu a autohavárií) umožňuje udržování nepřetržité 24 hodinové pohotovosti pracovníky společnosti. Mimo systematickou a pravidelnou údržbu a kontrolu provádí TSO pravidelné obměny svítidel za výkonnější a přitom úspornější zařízení, s cílem snižování energetické náročnosti a tím úspory výdajů. 

 

Poskytované služby:

  • zaměření průběhu tras kabelů NN uložených v zemi, včetně hloubky uložení

  • určení místa poruchy u kabelů NN uložených v zemi

  • opravy kabelů NN kabelovými spojkami (kabely AYKY nebo CYKY)

  • zprovoznění nesvítících svítidel veřejného osvětlení

  • údržba a opravy stávajících svítidel pro veřejné a venkovní osvětlení (venkovní prostory firem), výbojkových, zářivkových, halogenových svítidel

  • výměna starých venkovních svítidel již nevyhovujících bezpečnému a spolehlivému provozu, za svítidla energeticky úsporná s výhodným ekonomickým provozem. Svítidla Vám doporučíme na základě Vašich požadavků.

  • výměna stožárových patic, údržba, výměna stožárových výzbrojí, stožárů

  • vyhodnocení stavu venkovního a veřejného osvětlení

  • provádění revizí el. zařízení do 1000 V v obj. tř. A

  • provádíme montáž slavnostního osvětlení

  • provádíme montáž vánočního osvětlení

  • zajistíme projektanta veřejného osvětlení nebo návrháře vánočního osvětlení

  • poskytnutí montážní plošiny 16 : PK 16 na práce kratšího charakteru, v rozsahu cca 5 hodin v Opavě nebo nejbližším okolí

  • správa a údržba veřejného osvětlení, světelně řízených křižovatek a slavnostních nasvětlení budov