ikona komunikace

středisko
Komunikace

vedoucí
Lukáš Zahel

adresa
Těšínská 2057/1, 746 01 Opava

telefon
553 759 125, 553 759 126

e-mail
komunikace@tsopava.cz

Komunikace

Provozovna KOMUNIKACE provádí správu a údržbu místních a vybraných účelových komunikací na území Statutárního města Opavy a městských částí. Pečuje tak o více než 142 km vozovek místních komunikací, o více než 218 km veřejných chodníků, 4.447 ks uličních vpustí vč. přípojek a odvodňovacích žlabů, 59 mostních objektů (mosty, lávky pro pěší, propustky, zemědělské přejezdy), zajišťuje pravidelnou údržbu odlučovačů ropných látek na 7 parkovištích včetně Parkovacího domu.

Organizuje a zajišťuje zimní údržbu místních komunikací ve městě Opavě a jeho městských částech a to v souladu s operačním plánem zimní údržby.

Dále provozuje Zónu placeného stání s celkovým počtem 719 parkovacích míst v centru města Opavy, tj. parkoviště pro krátkodobé a střednědobé placené parkování, vč. služby SMS Parkovné, zajišťuje prodej parkovacích karet pro abonentní a rezidentní zákazníky.

Zajišťuje také správu Parkovacího domu na náměstí Osvoboditelů. Součástí provozování Parkovacího domu, kde je možno celkem v pěti nadzemních podlažích zaparkovat až 201 silničních motorových vozidel, je prodej měsíčních parkovacích karet.

Komunikace a zimní údržba
 • provádí správu a údržbu místních komunikací na území Statutárního města Opavy a v městských částech
 • strojní čištění městských vozovek a chodníků

           Blokové čištění komunikací se v současné době neprovádí

 • čištění in-line stezek
 • sběr a úklid spadaného listí z městských komunikací
 • provádí zimní údržbu místních komunikací na území Statutárního města Opavy a v městských částech
 • bourací práce kompresorem ATLAS Copco XAS 57
 • čištění kanalizačních vpustí vč. přípojek tlakovým vozem MORO Combi
 • měření míry zhutnění překopů - lehké rázové zkoušky lehkou dynamickou deskou LDD 100
 • opravy vozovek a chodníků po překopech obalovanou drtí
 • zámečnické práce
 • práce vibračními válci, pěchem BOMAG, deskou NTC
 • dlaždičské práce
 • řezání živičných a betonových krytů pilou CEDIMA
 • svislé a vodorovné značení vozovek a ploch 
 • práce kropícím vozem s výměnnou splachovací nástavbou VSA o kapacitě 8,4 m3
 • práce minirýpadlem CAT
 • práce teleskopickým nakladačem Kramer
 • práce rýpadlo nakladačem JCB

 

Operační plán zimní údržby

Níže uveden internetový odkaz na udržované a neudržované úseky chodníků v zimním období:

https://map.opava-city.cz/waportal/apps/webappviewer/index.html?id=cf614cc1df094926bb21db6ff1fa924e 

Rozdělení silnic podle jejich správců

Kontakty

vedoucí: Lukáš Zahel

adresa: Těšínská 71, 746 01 Opava

telefon: 553 759 125, 553 759 126

e-mail: komunikace@tsopava.cz

Parkovací dům

Veřejný parkovací dům. Kapacita 201 stání pro motorová vozidla.

Provozní řád Parkovacího domu zde…

Příloha provozního řádu Parkovacího domu - Příloha č. 1 o ceně parkovného zde ...

TSO parkovaci dum

Kontakty

vedoucí: Lukáš Zahel

adresa: nám. Osvoboditelů 7, Opava

telefon: 553 623 380, 722 580 890 obsluha Parkovacího domu

e-mail: komunikace@tsopava.cz

Provozní doba

Provozní doba Parkovacího domu nonstop
Prodejní doba parkovacích karet ZPS a Parkovacího domu
Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 14:00
Úterý
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 14:00

Sklad použitého dlažebního materiálu

Technické služby Opava s.r.o. nabízejí k prodeji nadnormativní skladové zásoby použitého dlažebního materiálu uskladněného ve skladu na ul. Cihelní v Opavě - Malých Hošticích.

V nabídce je níže uvedený materiál:

 • betonová dlažba 30/30 cm
 • betonový obrubník silniční
 • betonová zámková dlažba (různé druhy)
 • zlomy žulových obrubníků
 • betonový zlom
 • živičný recyklát
 • žulová kostka nepravidelná (18/20 cm)
 • žulové obrubníky (větší šířky vhodné pro zídky, oplocení, apod.)

Platba materiálu v hotovosti na provozovně komunikace v areálu TSO s. r. o., na ul. Těšínská 71 v Opavě.

Výdej materiálu ve skladu na ul. Cihelní 181/4 v Opavě-Malých Hošticích, na základě vystaveného dodacího listu.  Materiál ve skladu je volně ložený, dopravu a nakládku materiálu zajišťujeme výhradně po předchozí domluvě a na náklady zákazníka.

 

 

 

Skald pouziteho materialu

Kontakty

vedoucí: Lukáš Zahel

adresa: Cihelní 181/4, 747 05 Opava - Malé Hoštice (sklad)

telefon: 553 759 126 kancelář provozovny komunikace

e-mail: komunikace@tsopava.cz

Provozní doba

Období od 1. 4. do 31. 10. - sklad otevřen po předchozí tel. dohodě.
Období od 1. 11. do 31. 3. - sklad uzavřen.

Zóna placeného stání

                                                                                                                                 

CENÍK

parkovacích karet Zóny placeného stání a placených parkovišť v ZPS

 

Podmínky pro vydávání parkovacích karet
Podmínky pro vydávání parkovacích karet ZPS

Mapa parkovacích zón v Opavě -

https://map.opava-city.cz/waportal/apps/webappviewer/index.html?id=d95078bd94cc40b0ab360a61bef0a4ae

Provozní řád a ceník parkoviště na náměstí Svobody v Opavě

Služba SMS parkovné v Zóně placeného stání

SMS parkovné - návod

SMS parkovné - https://widget.maternacz.com/opava

V návaznosti na nový zákon 370/2017 Sb., který se týká platebních služeb, se mobilní operátoři rozhodli počínaje dnem 13. 1. 2018 omezovat výši plateb prostřednictvím všech Premium SMS služeb a budou hlídat níže uvedené limity u telefonních čísel svých zákazníků používajících tyto služby. Po dosažení limitu nepovolí operátoři z daného čísla další využití Premium SMS služeb.

 • Pro jednorázovou platbu je limit 50 € (cca 1300 Kč dle aktuálního kurzu ČNB),
 • Měsíční limit 300 € (cca 7800 Kč za měsíc),
 • Roční limit 2 500 € (cca 65 000 Kč za rok).

Uvedené limity jsou pro využití u služeb (SMS jízdenka, SMS parkovné apod.), které zákazníci platí z mobilů s využitím Premium SMS, dostatečně vysoké, takže se vás to zdánlivě netýká. Může se však stát, že si zákazník vyčerpá limit na jiných Premium SMS službách a nebude tak moci zaplatit formou Premium SMS za tyto služby a mohou z toho vyplynout neoprávněné reklamace na nefunkčnost námi nabízených služeb.

 

Kontakty

vedoucí: Lukáš Zahel

adresa: Těšínská 71, 746 01 Opava

telefon: 602 256 652, 553 759 126

e-mail: komunikace@tsopava.cz

Provozní doba

Prodejní doba parkovacích karet ZPS a Parkovacího domu
Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 14:00
Úterý
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 14:00