ikona uklid

středisko
Čistota města

vedoucí
Petr Opluschil

adresa
Pekařská 37a, 746 01 Opava

telefon
553 627 692

e-mail
cistota.mesta@tsopava.cz

Čistota města

Středisko ČISTOTA MĚSTA provádí ruční úklid odpadků z veřejných prostranství, ploch, chodníků a vozovek místních komunikací ve Statutárním městě Opavě. Provozovna zajišťuje pravidelné vysypávání a údržbu odpadkových košů,  likvidaci černých skládek a sběr uhynulých zvířat. V zimním období zajišťuje v souladu s Operačním plánem zimní údržby odklízení sněhu a posyp inertním materiálem na místech, na kterých toto není možno provádět strojně (zastávky městské hromadné dopravy, schodiště apod.).

 

Poskytované služby:  
   
Odpadkové koše
  • výsyp a údržba odpadkových košů na území města a v příměstských částech
  • výsyp a údržba „psích“ odpadkových košů, doplňování zásobníků pro sáčky na psí exkrementy
Ruční úklid komunikací a výsyp odpadkových košů

 

  • ruční čištění městských vozovek a chodníků
  • čištění hladké žulové dlažby pěší zóny v centru města mycím strojem
  • sběr odpadků z městských komunikací v centru města samochodnými vysavači
  • sběr uhynulých zvířat z městských komunikací

 

 

 

Ruční zimní údržba chodníků
  • ruční údržba chodníků v zimním období v souladu s operačním plánem 

Operační plán zimní údržby