ikona uklid

středisko
Čistota města

vedoucí
Petr Opluschil

adresa
Pekařská 37a, 746 01 Opava

telefon
553 627 692

e-mail
cistota.mesta@tsopava.cz

Čistota města

Provozovna ČISTOTA MĚSTA provádí úklid veřejných prostranství, ploch, chodníků a vozovek místních komunikací ve Statutárním městě Opavě. Provozovna zajišťuje strojní a ruční čištění městských vozovek, chodníků a parkovišť, svými mechanismy provádí mechanické čištění hal a skladových prostor. Dále zajišťuje pravidelné vysypávání a údržbu odpadkových košů, blokové čištění komunikací a parkovišť, likvidaci plevelů z chodníků, likvidaci černých skládek a sběr uhynulých zvířat. V zimním období zajišťuje v souladu s Operačním plánem zimní údržby odklízení sněhu a posyp inertním materiálem na místech, na kterých toto není možno provádět strojně (zastávky městské hromadné dopravy, schodiště, lávky apod.).

 • pro externí zákazníky nabízíme služby spojené se strojním zametáním vozovek, hal, skladových prostor nebo chodníků s možností výběru ze 2 velikostí zametačů

 

Poskytované služby:  
   
Odpadkové koše
 • výsyp a údržba odpadkových košů na území města a v příměstských částech
 • výsyp a údržba „psích“ odpadkových košů, doplňování zásobníků pro sáčky na psí exkrementy
Čištění a údržba komunikací
 • strojní čištění městských vozovek a chodníků
 • ruční čištění městských vozovek a chodníků
 • čištění hladké žulové dlažby pěší zóny v centru města mycím strojem
 • čištění in-line stezek
 • sběr odpadků z městských komunikací v centru města samochodnými vysavači
 • sběr a úklid spadaného listí z městských komunikací
 • sběr uhynulých zvířat z městských komunikací
 • likvidace a odvoz černých skládek z pozemků Statutárního města Opavy
Blokové čištění komunikací

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ SE V SOUČASNÉ DOBĚ NEPROVÁDÍ

Externí služby
 • na základě objednávky nabízíme následující služby:

       Aktuální nabídka dle platného ceníku

 

Ruční zimní údržba chodníků
 • ruční údržba chodníků v zimním období v souladu s operačním plánem 

Operační plán zimní údržby